Ru
Русский

Zasady użytkowania

WPROWADZENIE


Otrzymując dostęp do witryn internetowych zamieszczonych w sieci globalnej z nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami, oraz innych witryn administrowanych przez OOO „TELS-RUS”, oraz jakichkolwiek innych serwisów mobilnych lub online, blogów i aplikacji, które są zamieszczane (udostępniane) przez jedną z następujących spółek: TELS Transeuropean Logistic Services Ltd. (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), włącznie z przedstawicielstwami; OOO „T.E.L.S. – BY”. OOO „ART LOGISTIC” (Republika Białoruś); OOO „TELS-RUS”, OOO „TELS Logistic”, OOO „TELS Cargo Line” (Federacja Rosyjska); OOO „TELS UKRAINA” (Ukraina); TELS Polska Sp. z.o.o. (Rzeczpospolita Polska); TELS CZ spol. s.r.o. (Republika Czeska), włącznie z działającymi wspólnie albo osobno, Państwo wyrażają zgodę na wykorzystanie takich witryn internetowych zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami użytkowania, z wyjątkiem przypadków, kiedy odpowiednia strona internetowa, blog lub aplikacja posiada inne zasady użytkowania.

OOO „TELS-RUS” zastrzega sobie prawo do poprawienia, zmiany, uzupełnienia lub odwołania niniejszych zasad użytkowania w dowolnym czasie według własnego uznania bez jakiegokolwiek poinformowania Państwa jako gościa witryn internetowych z nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami.TERMINY I DEFINICJE STOSOWANE W NINIEJSZYCH ZASADACH


Strona internetowa / strony internetowe” - witryny zamieszczone w sieci globalnej z nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami, oraz inne witryny administrowane przez OOO „TELS-RUS”.„Serwisy online” czyli „Zasoby internetowe” - witryny internetowe oraz serwisy mobilne, blogi czy aplikacje, ankiety i formularze do zbierania danych, narzędzia do rozsyłania newsowej, reklamowej lub innej korespondencji, które są zamieszczane albo udostępniane przez dowolną spółkę: TELS Transeuropean Logistic Services Ltd. (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), włącznie z przedstawicielstwami; OOO "T.E.L.S. - BY". OOO "ART LOGISTIC" (Republika Białoruś); OOO "TELS-RUS", OOO "TELS Logistic", OOO "TELS Cargo Line" (Federacja Rosyjska); OOO "TELS UKRAINA" (Ukraina); TELS Polska Sp. z.o.o. (Rzeczpospolita Polska); TELS CZ spol. s.r.o. (Republika Czeska), włącznie z działającymi wspólnie albo osobno.

„Pan(i)” czyli „Użytkownik” - każda osoba, która otrzymuje dostęp do zasobów internetowych z nazwami domen "telsgroup.ru", "telsgroup.com", "telsgroup.com.de", "telsgroup.pl", "telsgroup.cz", "telsgroup.by", z "www" i bez, w tym pod nazwami.WYKORZYSTANIE WITRYN INTERNETOWYCH


Przy każdym Państwa odwiedzeniu witryn internetowych udzielamy Państwu niewyłącznej przekazywanej ograniczonej licencji umożliwiającej dostęp do witryn internetowych i ich treści. Dostęp jest wykonywany za darmo dla Państwa celów osobistych lub dla celów związanych z działalnością przedsiębiorczą reprezentowanej przez Państwa organizacji. ООО „TELS-RUS” zastrzega sobie prawo do odwołania takiej licencji w trybie jednostronnym według własnego uznania nie informując użytkownika poprzez zablokowanie dostępu do zasobów internetowych.

Zawartość serwisów online jest tworzona przez pracowników i spółki partnerskie OOO „TELS-RUS” i może zawierać m.in. informacje tekstowe, obrazki, tabele, fotografie, harmonogramy, animowane pliki multimedialne, pliki audio, wideo itd., udostępniane w postaci artykułów, notatek, opinii, ofert towarów i usług, opisów procesów, ankiet i formularzy do zbierania danych i obliczeń opartych na takich danych, włącznie z newsletterami wysyłanymi na email albo przez portale społecznościowe i komunikatory internetowe (messengery).

Wszystkie informacje udostępnione na witrynach internetowych służą wyłącznie do zapoznania się. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszych zasadach użytkowania Państwo zobowiązują się nie kopiować i nie modyfikować informacji umieszczonych na stronach internetowych oraz nie tworzyć na ich podstawie prac i utworów pochodnych , nie transmitować, nie przekazywać za pomocą anteny czy kabla, nie wykonywać oraz nie używać takiej informacji w jakiś inny sposób.

Zarazem Pan(i) jako użytkownik zasobów internetowych ma prawo do cytowania treści witryn pod warunkiem podania źródła danych i przestrzegania praw autorskich OOO „TELS-RUS”, udostępnienia linków do zasobów internetowych osobom trzecim, w tym nieograniczonemu gronu osób, w postaci i w kontekście, które nie hańbią reputacji biznesowej OOO „TELS-RUS” i naszych partnerów oraz honoru i godności naszych pracowników.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTANIE NIELEGALNE


Zawartość witryn internetowych jest własnością OOO „TELS-RUS” lub osób, które udostępniły te informacje. Wszystkie informacje obecne na naszych zasobach internetowych są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Wszystkie nazwy, znaki towarowe i usługowe oraz inne produkty i logotypy na witrynach internetowych są własnością ich właścicieli i są chronione odpowiednim prawem. Dowolny znak towarowy lub usługowy może być zarejestrowany przez „OOO TELS-RUS” lub osoby trzecie. W razie braku pisemnych wskazówek twierdzących inaczej dowolna treść witryn internetowych nie może zostać uznana przez Państwa za udzielenie jakiejś licencji lub innego prawa do wykorzystania takich znaków towarowych i usługowych, nazw czy logotypów.

Nielegalne wykorzystanie informacji zawartych na stronach internetowych, zarówno jak umieszczonych na nich znaków towarowych i usługowych, nazw czy logotypów jest surowo wzbronione.

Jeżeli Państwo uważają, że zawarte na stronach internetowych informacje naruszają Państwa prawa i legalne interesy, Państwo powinni skierować odpowiedni wniosek do służby pomocy technicznej takiej strony internetowej. Żeby Państwa wniosek został rozpatrzony jak najszybciej i w jak najpełniejszym zakresie, prosimy podawać w nim:

Informacje identyfikujące część zawartości witryny, która, Państwa zdaniem, może naruszać Państwa prawa i legalne interesy (z podaniem linku do źródła);

Informacje o obiekcie własności intelektualnej, do której prawa są, Państwa zdaniem, naruszane;

Państwa pełną godność, telefon, adres pocztowy, adres email lub inne aktualne identyfikujące Państwa dane kontaktowe;

Dowód tego, że zamieszczenie treści, która, Państwa zdaniem, narusza Państwa prawa, nie było usankcjonowane przez Państwa lub Państwa osobę zaufaną;

Dowód tego, że informacje przekazywane do OOO „TELS-RUS” są zgodne z prawdą;

Potwierdzenie pełnomocnictwa, jeżeli Państwo działają w imieniu innej osoby, której prawa i interesy legalne są, Państwa zdaniem, naruszane.ZAKAZ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH


Przy każdym Państwa odwiedzeniu witryn internetowych Państwo zobowiązują się do powstrzymania się od następujących działań:

wykorzystanie jakichkolwiek sprzętów lub oprogramowania, narzędzi, algorytmów, procesów, mechanizmów, metodologii lub procesów ręcznych, które mają na celu i posiadają możliwość funkcjonalną otrzymania dostępu, zebrania, skopiowania czy namierzenia jakiejkolwiek części witryn internetowych lub informacji na nich ulokowanych bez pisemnego zezwolenia na to OOO „TELS-RUS”;

zdobywanie lub próba zdobycia dostępu do informacji lub innych materiałów zawartych na witrynach internetowych, które nie zostały opublikowane za odpowiednią zgodą OOO „TELS-RUS” lub zostały umyślnie zatajone przez OOO „TELS-RUS” lub nasze osoby zaufane w celu uniknięcia ich upublicznienia;

nadużywanie sytuacji, gdy powstają jakiekolwiek błędy lub awarie w działaniu witryn internetowych z przyczyn technicznych lub z powodu błędów popełnionych przez naszych pracowników lub partnerów;

otrzymywanie lub próba otrzymania dostępu do zablokowanych rozdziałów witryn internetowych poprzez nadanie sobie dodatkowych praw na skutek złamania hasła czy włamania do kont osób, którym OOO „TELS-RUS” udzieliła dostępu do takich rozdziałów;

ingerowanie lub próba ingerencji pod jakimś pretekstem w normalne funkcjonowanie serwerów, na których są ulokowane zasoby internetowe;

podjęcie jakichkolwiek działań lub prób działań, które mogą doprowadzić do nieuzasadnionego wzrostu obciążenia witryn internetowych lub ich infrastruktury.REZYGNOWANIE Z ZOBOWIĄZAŃ, GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OOO „TELS-RUS”


Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania dotyczące witryn internetowych, podjęte przez Państwa lub osoby trzecie z wykorzystaniem Państwa sprzętu lub kont na jakichkolwiek serwisach. Jeżeli Państwo nie są zadowoleni z zawartości lub możliwości technicznych stron internetowych albo całkowicie lub częściowo nie zgadzają się z niniejszymi zasadami reglamentującymi funkcjonowanie stron internetowych, jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji i wyłącznie Państwa wyborem jest rezygnacja z wykorzystania stron internetowych.

Ani OOO „TELS-RUS”, ani nasze spółki partnerskie, ani inne osoby zaufane i działające w naszych interesach nie mogą zagwarantować dokładności, zupełności, aktualności i dostępności jakichkolwiek informacji udostępnianych przez strony internetowe.

Ani OOO „TELS-RUS”, ani nasze spółki partnerskie, ani inne osoby zaufane oraz nasze (ich) zarząd, menedżerowie, akcjonariusze, założyciele, pracownicy lub inne osoby najęte nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, niedopatrzenia, niedbałość lub rezultat wykorzystania takich informacji.

OOO „TELS-RUS”, nasze spółki partnerskie lub inne osoby zaufane w sposób wyraźny i kategoryczny rezygnują z jakichkolwiek gwarancji w stosunku do informacji udostępnianych przez zasoby internetowe. W żadnych okolicznościach ani OOO „TELS-RUS”, ani nasze spółki partnerskie, ani inne osoby zaufane oraz nasze (ich) zarząd, menedżerowie, akcjonariusze, założyciele, pracownicy lub inne osoby najęte nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednią, bezpośrednią, przypadkową, istotną lub nieistotną szkodę, stratę wartości jakichkolwiek aktywów, utracone korzyści, kary czy inne sankcje, poniesione w związku z wykorzystaniem informacji zawartej na stronach internetowych.

Informacje dostępne na stronach internetowych mogą zawierać nieścisłości, błędy, literówki oraz mogą stracić aktualność; w pewnych okresach zasoby internetowe mogą być całkowicie lub częściowo niedostępne. Ponadto OOO „TELS-RUS” może modyfikować lub w inny sposób zmieniać, opisywać, uzupełniać, komentować informacje i materiały zawarte na naszych stronach internetowych. Państwo biorą na siebie wszelkie ryzyko wynikające z wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych.